ReadyPlanet.comส่วนประกอบสายพาน

ยางผิวชั้นบน (Top Cover) เป็นส่วนที่ป้องกันไม่ให้ผ้าใบสัมผัสกับวัสดุที่ลำเลียง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผ้าใบ ป้องกันความชื้นของชั้นผ้าใบในกรณีที่ผ้าใบเป็นชนิดที่ดูดความชื้นสูงสูตรยางผิวชั้นบนมักจะต้องคำนึงถึงลักษณะการใช้งานทั้งหมด เช่น ใช้งานในหรือนอกอาคาร สัมผัสกับสารเคมีชนิดใด เป็นต้น

See more >>

เกรดของสายพานลำเลียงและตารางเปรียบเทียบ

เกรดของสายพานลำเลียงและตารางเปรียบเทียบมาตรฐานต่างๆ 

มีอยู่ 6 เกรดด้วยกัน คือ M, N, P, OR, HR, FR โดยมีรายละเอียดดังนี้

See more >>

วิธีสั่งสายพาน/วิธีดูหมายเลขที่ประทับมากับสายพาน

สั่งซื้อสายพานผ้าใบ (Fabric Belt) จะเขียน spec อย่างไร

EP 315/4 600x6.0x2.0x200m DIN-X

จากรูปข้างบน ถอดรหัสแปลเป็นภาษาง่าย ๆ ได้ดังนี้
EP คือ ชนิดของผ้าใบรับแรงประกอบด้วย Polyester และ Nylon
315/4 คือ ค่าแรงดึง (tensile strength) ที่สายพานสามารถรับได้ในที่นี้คือ 315 KN/m โดยมี EP ทั้งหมด 4 ชั้น ดังนั้น EP แต่ละชั้นจะช่วยกันรับแรงไปชั้นละ 78.75 (314.5) KN/m

See more >>

Degree of abrasieness for some materials

อัตราการลึกกร่อนของวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ

สิ่งที่ทำให้สายพานลำเลียง สึกกร่อน  แบ่งได้ 4 ประเภท

See more >>

การเลือกขนาดพูเลย์

See more >> 

ความแตกต่างระหว่างสายพานมีขอบ และไม่มีขอบ

เลือกสายพานชนิด Molded Edge (สายพานมีขอบ) หรือ Cut Edge (สายพานไม่มีขอบ)

ในการสร้างแผ่นสายพานลำเลียงโดยทั่วไปผู้สร้างจะหุ้มยาง (cover) ทุกด้าน (ทั้งด้านบนด้านล่างและขอบข้าง) เพื่อไม่ให้เห็นชั้นผ้าใบซึ่งจะเป็นการป้องกันชั้นผ้าใบไม่ให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากความชื้น, เชื้อราและการฉีดขาดขณะใช้งาน ดังนั้นวิศวกรผู้ออกแบบควรคำนึงถึงการเลือกใช้หน้ากว้างสายพาน ให้ตรงตามที่ผู้ผลิตมีพิมพ์หน้ากว้างอยู่แล้วซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีพิมพ์หน้ากว้างที่ต่างกันออกไปดังได้กล่าวมาแล้ว หากวิศวกรผู้

See more >>

ผ้า ep

 

See more >>

 
ตารางแสดงค่าควางเร็วแล่นสายพานสูงสุด

See more >>

หลักการในการตรวจเช็คสายพาน

หลักการในการตรวจ-เช็ค สายพาน (BELT CONVEYOR)

1. สายพานจะต้องมีการตรวจเช็คผิวหน้าของสายพาน สึก, ขาด, ชำรุดสภาพของสายพานเวลาเดิน ตรงหรือไม่, เอียงไปข้างหนึ่งข้างใดดูรอยต่อของสายพาน ถ้าเป็น Clip ดูว่าหัก, ฉีก รอยต่อขาดหรือไม่ความตึงหย่อน-มากน้อยแค่ไหน

See more >>

การต่อหัวสายพานการต่อหัวสายพานลำเลียง

 ความรู้เรื่องการต่อหัวสายพานลำเลียง

สภาพทั่วไปสำหรับการต่อหัวสายพาน (CONDITIONS FOR SPLICING) ต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบ 3 อย่างดังนี้

สถานที่ทำงาน (WORK PLACE)

สายพานลำเลียง (CONVEYOR BELTS)

สภาพอุณหภูมิโดยรอบ (AMBIENT CONDITIONS)

See more...>>

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]