ReadyPlanet.com
ผ้า ep

ตารางแสดงและคุณสมบัติของชั้นผ้าใบรับรองที่นิยมใช้ทำสายพานลำเลียง
 

  

 

คุณสมบัติของผ้าใบ

 

ตารางใดมิเตอร์ต่ำสุดของลูกกลิ้ง ค้าแรงดึงของผ้า และค่ารับน้ำหนักวัสดุลำเลียง
 

 
ความรู้เรื่องสายพาน

ส่วนประกอบสายพาน
เกรดของสายพานลำเลียงและตารางเปรียบเทียบ
วิธีสั่งสายพาน/วิธีดูหมายเลขที่ประทับมากับสายพาน
Degree of abrasieness for some materials
การเลือกขนาดพูเลย์
ความแตกต่างระหว่างสายพานมีขอบ และไม่มีขอบ
ตารางแสดงค่าควางเร็วแล่นสายพานสูงสุด
หลักการในการตรวจเช็คสายพาน
การต่อหัวสายพานลำเลียง
ปัญหาและวิธีการแก้ใขสายพานลำเลียง