ReadyPlanet.com
สายพานส่งกำลัง article

สายพานกำลังส่ง (สายพานขาวคาดแดง)

สายพานส่งกำลัง

          สายพานส่งกำลังที่ผลิตเป็นสายพานส่งกำลังที่ใช้ในโรงสีข้าว ชนิดสายพานแบน ความแข็งแรง ของสายพานจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนชั้นของผ้าใบ สมบัติที่ต้องการของสายพานชนิดนี้คืือ

               ความทนทานต่อการแยกชั้นของผ้าใบ การใช้งานของสายพานส่งกำลังชนิดนี้จะใช้ส่งกำลังระหว่างพูเลย์ที่มีรอบการหมุนสูงทำให้สายพานเกิดการแยกชั้นได้ง่าย ดังนั้นการยึดติดของผ้าใบแต่ละชั้นจึงต้องมีความแข็งแรงมากพอนั้นหมายถึงแรงยึดระหว่างกาวกับผ้าใบและยางกาวกับยางในจะต้องแข็งแรง เพราะหากเกิดการแยกชั้นของผ้าใบระหว่างการใช้งานจะทำให้สายพานมีอายุการใช้งานสั้น

               ความทนทานต่อแรงดึง สายพานที่ใช้จะต้องถูกดึงด้วยแรงค่าหนึ่งเพื่อให้เกิดแรงค่าหนึ่งเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานในการขับเคลื่อน ความแข็งแรงของสายพาน สามารถเพิ่มหรือลดได้โดยการเพิ่มหรือลด จำนวนชั้นของผ้าใบ

               ความทนทานต่อการสึกหรอ ผ้าใบด้านล่างของสายพานจะสัมผัสกับมูเลย์ทำให้อายุการใช้งานของสายพานขึ้นอยู่กับความทนทานของผ้าใบ ซึ่งผ้าใบที่ใช้เป็นผ้า Cotton ขนาดต่าง ๆ กัน


ส่วนประกอบของสายพานส่งกำลัง

        สายพานส่งกำลังแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของสายพานและกระบวนการที่ใช้ในการผลิต คือ

          สายพานห่อกลาง สายพานชนิดห่อกลาง มีการผลิตมากเนื่องจากสายพานนี้จะมีเศษจากการตัดผ้าใบทิ้งน้อยกว่า หากผ้าใบที่ใช้ความกว้างไม่ถึงก็สามารถเสริมผ้าใบได้ แต่ความแข็งแรงจะสู้สายพานชนิดห่อข้างไม่ได้ ส่วนประกอบของสายพานมีดังนี้คือ

 

 

               ยางกาว เป็นชั้นที่อยู่นอกสุด ซึ่งจะสัมผัสกับมูเลย์ ป้องกันผ้าใบสัมผัสกับความชื้นได้บางส่วน

               ผ้าใบ เป็นส่วนที่ให้ความแข็งแรงแก่สายพาน

               ยางใน อยู่ระหว่างยางกาวแต่ละชั้น เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ยึดชั้นผ้าใบ

               เส้นยางคาด เป็นยางที่ทำหน้าที่ยึดรอยต่อของผ้าใบชั้นนอกสุด

          สายพานชนิดห่อข้าง มีเศษผ้าที่เกิดจากการผลิตมากทำให้สิ้นเปลือง แต่มีความทนมากกว่าชนิดห่อกลาง ไม่มียางคาด ระบายความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับลำเลียงชิ้นงานที่ร้อน ส่วนประกอบของสายพานมีดังนี้คือ

 

 

สายพานกำลังส่ง (สายพานขาวคาดแดง)


 

 

ตารางเปรียบเทียบอื่นๆ

สายพานชนิดพิเศษ

สายพานลำเลียงทนอุณหภูมิ article
สายพานส่งน้ำมัน article
สายพานไร้รอยต่อ article
สายพานทนกรด ด่าง article
สายพานกรดอื่นๆ article